Kevät-ja syyskokous

 

KEVÄT JA SYYSKOKOUKSET

Kevät kokous

pidetään 1.3 - 30.4 välisenä aikana johon kaikki jäsenet on tervetulleita

Kokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilipäätös

Luetaan toiminnantarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta

Päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioita

 

Syyskokous

pidetään 1.11-15.12 välisenä aikana ja kaikki jäsenet ovat tervetulleita päättämään ja

antamaan uusia tuulia yhdistyksemme toimintaan.

Kokouksessa valitaan parittomina vuosina puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrästä

Valitaan parittominan vuosina hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Valitaan tai vahvistetaan luottamusmiehet, pääluottanmusmies ja varaluottamusmiehet

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tai lain edellyttäessä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhtiö

Valitaan edustajat ja varaedustajat yhteisjärjestöihin ja muihin mahdollisiin yt-järjestöihin

Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista

Hyväksytään talousarvio

Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta ja -ajasta ottaen huomioon 10§ 6.kohdan määräyksen

Päätetään mahdollisesti muista  esille tulevista asioita